Je odklad splácania úveru bezpoplatkový ?

Áno, finančná inštitúcia nesmie v súvislosti s odkladom splátok úveru a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, požadovať úhradu akýchkoľvek poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok úveru ani tento podmieňovať ďalšími podmienkami.