Je odklad splácania úveru automatický ?

Nie, v prípade, že má spotrebiteľ záujem o odklad splácania úveru musí oň požiadať finančnú inštitúciu s ktorou má uzatvorenú úverovú zmluvu.