Čo znamená náhodný výber exekútora?

Odo dňa 1. apríla 2017 sa prideľujú elektronickými prostriedkami exekučné spisy exekútorovi v kraji, kde má dlžník trvalé bydlisko alebo sídlo náhodným výberom.