Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie?

Pokiaľ zaznamenáte akékoľvek podozrivé či Vami neautorizované transakcie z bežného účtu alebo platobnej karty, bezodkladne o tom upovedomte banku a podajte písomnú reklamáciu. Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na Vašom účte alebo kreditnej karte aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na Vašom účte či kreditnej karte.