Čo robiť, ak mám podozrenie, že sa niekto pri platení platobnou kartou snaží odpozorovať môj PIN kód?

V platobnej transakcii nepokračujte do času, kým si nezaistíte diskrétnu vzdialenosť a možnosť bezpečného zadania PIN kódu. Pokiaľ túto skutočnosť zistíte až v čase realizácie platobnej transakcie venujte v nasledujúcich minútach zvýšenú pozornosť transakciám na platobnej karte. Každú neobvyklú platobnú transakciu bezodkladne oznámte banke.