Čo robiť, ak mám podozrenie, že na bankomate je pripevnené neobvyklé zariadenie?

Takýto bankomat nepoužívajte a bezodkladne kontaktujte banku a prevádzkovateľa bankomatu, telefónne číslo na tieto spoločnosti býva spravidla uvedené priamo na bankomate.