Čo, ak si dedičia nesplnia povinnosť úhrady dlhov po poručiteľovi voči banke?

Dedičstvo možno odmietnuť ako celok, v žiadnom prípade nie iba jeho časť. Možným riešením ako sa vyhnúť splácaniu úveru po poručiteľovi je napríklad poistenie úveru. Ak je poistenie správne nastavené, zabezpečí, že úver po poručiteľovi splatí poisťovňa. Ak dedič neodmietne dedičstvo, pričom odmietne prevziať záväzok a splatiť dlhy po poručiteľovi alebo nebude tento záväzok splácať riadne a včas banka bude oprávnená uplatniť si svoj nárok v súdnom konaní.