Čo ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac ?

Finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru, ak bola žiadosť o odklad splácania úveru podaná ktorýmkoľvek z nich.