Čo ak finančná inštitúcia odklad splácania úveru nepovolí ?

Finančná inštitúcia je v tomto prípade povinná svoje rozhodnutie odôvodniť.