Akým spôsobom možno podať žiadosť o odklad splácania úveru ?

Žiadosť o odklad splácania úveru možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta).