Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou?

Debetná platobná karta je karta vydaná k bežnému účtu klienta a slúži na čerpanie vlastných prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov z povoleného prečerpania. Kreditná karta je kombináciou medzinárodnej platobnej karty a rýchleho úveru so zmluvne dohodnutým úverovým rámcom, ktorý je možné jeho splácaním opakovane čerpať, aj bez úrokov, ak klient dodrží stanovené podmienky.