Ako postupovať ak som už využil legislatívny odklad splátok a nedokážem sa vrátiť k predošlému splácaniu?

V prípade, ak ste už využili legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokážete vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame vám, aby ste kontaktovali svoju banku a požiadali o riešenie svojej finančnej situácie. Banky majú záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.