Ako mám postupovať v prípade, že poukážem platbu na nesprávny účet?

V prípade, že ešte nenastala splatnosť prevodu platby, príkaz k platbe odvolajte. Pokiaľ už splatnosť nastala, pokúste sa kontaktovať banku a požiadajte o storno platby. Banka k tomu pristúpi vtedy, pokiaľ platbu ešte nespracovala. Ak ste zadali neexistujúce číslo účtu, peňažné prostriedky Vám banka poukáže späť na účet, platba nebude zrealizovaná. Za stavu, kedy už bola platba riadne zrealizovaná a peňažné prostriedky boli poukázané na nesprávny účet, požiadajte banku, ktorá účet príjemcu platiteľa vedie, aby Vám poskytla údaje o majiteľovi účtu. Vymáhať peňažné prostriedky môžete v civilnom sporovom konaní.