Ako mám postupovať, keď nedokážem splácať úver?

V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať veriteľa a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátkyodklad splátkyodpustenie časti nesplateného príslušenstva úveru alebo jeho refinancovanie. Otázku platobnej neschopnosti by ste mali riešiť ešte v jej začiatkoch, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší. Veriteľ v týchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu dlžníka, ale aj jeho aktívny prístup v riešení situácie. Za aktívny prístup však nemožno v žiadnom prípade považovať ignorovanie upomienok či výziev veriteľa na úhradu dlhu zo strany dlžníka. V tejto súvislosti je nutné tiež zdôrazniť, že na zníženie splátok a ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok, pokiaľ veriteľ takejto žiadosti dlžníka vyhovie, vždy sa jedná z jeho strany o ústretový krok.