Ako dlho trvá bankám schválenie pôžičky?

Je to rôzne, pretože každá banka má vlastné hodnotiace kritéria na základe ktorých sa rozhoduje či žiadateľovi pôžičku alebo úver poskytne. Závisí to aj od toho, či ste klientom banky, v ktorej žiadate pôžičku, aj od toho o aký druh pôžičky máte záujem. Banky musia konať obozretne, a preto nie je získanie úveru také jednoduché akoby sa zdalo. Aby ste však prispeli k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej žiadosti o úver, mali by ste banke spolu so žiadosťou o úver predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá je potrebná na schválenie úveru. Zvyčajne banky vyžadujú predloženie dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, pasu, vodičského preukazu, rodného listu), potvrdenia o príjme, výpisov z účtu, na ktoré je pripisovaná Vaša mzda zvyčajne za posledných dvanásť mesiacov alebo dokladu o súčasnej adrese apod. V prípade, že žiada o poskytnutie pôžičky podnikateľ zvyčajne banky požadujú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania. Ak ste občanom Európskej únie musíte sa pri žiadosti o pôžičku preukázať dvomi dokladmi totožnosti, povolením o trvalom pobyte alebo dokladom o pridelenom rodnom čísle. V niektorých prípadoch banky vyžadujú od žiadateľov o pôžičku potvrdenie o príjme, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní, doklad na overenie kontaktnej adresy klienta a súhlas manželka alebo manželky žiadateľa, ktorý žiada o vyššiu pôžičku.