Ako dlho sa evidujú údaje v registri bankových informácií?

V zmysle platnej právnej úpravy sú dáta v Bankovom registri evidované a uchovávané počas celej doby existencie zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia.