Ako bezpečne zaobchádzať s platobnou kartou?

Dbajte na to, aby ste platobnú kartu uchovávali v obale na to určenom alebo v peňaženke, aby sa táto mechanicky nepoškodila alebo nezmagnetizovala, čo môže následne spôsobiť problémy pri platení. Pri platbe platobnou kartou nepúšťajte ju z ruky ani z Vášho dohľadu, ako sa to veľmi často stáva najmä pri platbách v reštauráciách a vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu realizujte.