Ako bezpečne nakupovať cez internet?

Ak sa rozhodnete nakupovať cez internet nakupujte vždy výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, tzn., že počítač má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program, ktorý je pravidelne obnovovaný. Ak nemáte počítač zabezpečený týmto spôsobom, do internetbankingu sa na ňom neprihlasujte, pretože prípadný vírus môže získať Vaše prihlasovacie údaje a zneužiť ich. Uvedomte si, že len aktualizovaný softvér chráni Váš počítač a v tomto prípade aj Vaše financie pred najnovšími počítačovými hrozbami. Preto sa do internetbankingu nikdy neprihlasujte na zariadení, u ktorého nemáte dostatočnú mieru istoty, že je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov (napríklad v internetových kaviarňach) a ani prostredníctvom neoverených Wi-Fi sietí. Ak sa už nákupu cez verejnú Wi-Fi sieť nevyhnete, používajte vždy len Vám známe, chránené, zabezpečené a dôveryhodné pripojenie. Takéto pripojenie má pri názve Wi-Fi siete znázornený symbol visacieho zámku. Vyžadujte šifrovanú komunikáciu, dostatočne sa uistite, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Toto si môžete veľmi jednoducho overiť v internetovom prehliadači Vášho počítača (zariadenia na ktorom nakupujete), kde šifrovaná adresa začína v tvare https:// a nešifrovaná adresa začína v tvare http://. Nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka sa radšej vyvarujte, prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do internetbankingu, čím môže útočník prezerať Vaše dáta, ako zostatky na účte, platobné transakcie apod., ako aj všetky Vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte. Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankingu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmená a číselnú kombináciu, aby ste zabezpečili, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné treťou osobou. Overte si dôveryhodnosť internetového obchodníka a nákupy cez internet realizujte vždy cez zabezpečené a autorizované internetové obchody, ktoré majú vybudovanú istú reputáciu a ktorých dôveryhodnosť si môžete overiť z dostupných recenzií prevažne spokojných zákazníkov. Serióznych slovenských internetových obchodníkov môžete rozpoznať napríklad aj podľa certifikátu SAEC, ktorý Vám garantuje, že daný internetový obchodník alebo jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritéria stanovené zákonom a Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC). Okrem kontroly identity prevádzkovateľa platobnej služby si nezabudnite vždy pred potvrdením platby skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä sumu zadávanej platby a zhodnosť menných údajov príjemcu s názvom internetového obchodníka. Pokiaľ sa platobné údaje líšia platbu v nijakom prípade nepotvrdzujte. Taktiež sa vyhýbajte neznámym alebo neserióznym internetovým obchodníkom, pozor si dávajte predovšetkým na čínskych a taiwanských internetových obchodníkov. Citlivé údaje k platobnej karte nikomu neoznamujte, ak po Vás internetový obchodník alebo prevádzkovateľ platobnej služby vyžaduje oznámenie citlivých údajov o Vašej platobnej karte alebo zaslanie Vašich prihlasovacích údajov do internetbankingu zbystrite pozornosť. Rovnako prihlasovacie údaje do internetbankingu nikomu neoznamujte a neposielajte, ani Vašim blízkym alebo rodine. Týmto konaním by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a porušili bezpečnostné predpisy banky. Majte vždy na pamäti, že banka tieto údaje od svojich klientov nikdy nevyžaduje. V prípade, že takúto e-mailovú správu alebo SMS správu dostanete, ignorujte ju a bezodkladne oznámte túto skutočnosť Vašej banke. Po ukončení práce s internetbankingom sa vždy odhláste a ak ste do systému prihlásený nenechávajte ho mimo Vášho dozoru.