Aké informácie je finančná inštitúcia povinná zverejniť v súvislosti s odkladom splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná informovať spotrebiteľa počas obdobia pandémie o možnostiachpodmienkach a následkoch odkladu splácania úveru, zverejniť vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 2 Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a usmernenie ohľadom odporúčania k podaniu žiadosti o odklad splácania úveru prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg).