Aká môže byť maximálna doba splatnosti úveru pri neschopnosti splácať?

Je potrebné si uvedomiť, že znížením splátky či už spotrebného alebo hypotekárneho úveru dochádza zároveň aj k predĺženiu lehoty splatnosti úveru, ktorá nesmie prekročiť maximálne zákonom stanovenú lehotu, ktorá je pri spotrebiteľských úveroch maximálne 8 rokov a pri hypotekárnych úveroch v dĺžke maximálne 30 rokov. Ak máte spotrebiteľský či hypotekárny úver s maximálnou lehotou splatnosti, neprichádza zníženie pôvodnej nastavenej splátky, nakoľko zákonom predpísanú maximálnu lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť. Pred žiadosťou o zníženie splátok dbajte na to, aby ste si nenastavovali príliš dlhú lehotu splatnosti, ak ste schopný splácať viac, nakoľko úver zbytočne preplatíte. Tento model je výhodný v prípade, že potrebujete dlhodobo znížiť výšku mesačnej splátky.