Ako bezpečne používať platobnú kartu?

PIN kód k Vašej karte nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si ho nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky. Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup v kamennom obchode platobnou kartou, PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu, aby nebola viditeľná Vami zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám. Ak platíte bezkontaktnou platobnou kartou PIN kód nezadávate, platobnú kartu po výzve obchodníka osobne priložte k platobnému terminálu a počkajte na signál o prevode platby. V oboch prípadoch vždy pred potvrdením platby skontrolujte správnosť údajov na platobnom termináli, najmä výšku platenej čiastky. Je potrebné si uvedomiť, že zadaním PIN kódu alebo priložením karty potvrdzujete správnosť účtovanej čiastky, čo má vplyv aj na výsledok prípadného reklamačného konania v banke. Po vykonanej platbe sa vždy uistite, že Vám obchodník vrátil platobnú kartu a vydal potvrdenku o zaplatení z platobného terminálu ako aj doklad z registračnej pokladnice. Následne skontrolujte správnosť platobných údajov. Ak Vám obchodník bezdôvodne zadržal platobnú kartu, požiadajte obchodníka o vydanie písomného potvrdenia o tejto skutočnosti, ktoré by malo obsahovať základné údaje o zadržanej platobnej karte, najmä číslo platobnej karty, kto a kedy (časové a dátumové vymedzenie) Vám platobnú kartu zadržal.