Desatoro dobrých rád ako platiť a vyberať z bankomatu v zahraničí

06/07/2021

Letná sezóna sa práve začína a mnohí z vás ju dozaista využijú na návštevu niektorej z dovolenkových destinácií v zahraničí. Rady ako si nepredražiť dovolenku platbami či výbermi z bankomatu v zahraničí pre vás pripravila JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v dovolenkovom desatoro.

1.   V zahraničí plaťte platobnou kartou

Pri platení v zahraničí, pokiaľ je to možné, odporúčam v čo najvyššej možnej miere využívať platobnú kartu, ktorá je nielen ekonomickejšia, ale aj bezpečnejšia v porovnaní s hotovosťou. Navyše k platobným kartám sú často poskytované aj rôzne doplnkové služby ako napríklad cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty a rovnako tak celý rad ďalších iných výhod, či už v podobe percenta z hodnoty nákupu alebo účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok.

2.   Do krajín alebo odľahlých miest s obmedzenými možnosťami platenia kartou cestujte s celosvetovo obchodovateľnou menou

Do krajín, ktoré nemajú dostatočne širokú infraštruktúru platobných systémov, odporúčam cestovať s celosvetovo obchodovateľnou menou, akými sú americký dolár či euro.

3.   Na výber z bankomatu použite debetnú platobnú kartu

Zameniť peňažné prostriedky na cudziu menu je najvýhodnejšie výberom z bankomatu debetnou platobnou kartou v dovolenkovej destinácii, do ktorej cestujete.

4.   Vyberajte z bankomatu vašej domovskej banky, ušetríte  

Ešte pred cestou do zahraničia odporúčam overiť si, koľko sa platí za výber hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánujete cestovať a či sa v tejto nachádza banka rovnakej skupiny ako je vaša domáca banka. Výber hotovosti potom realizujte najlepšie v partnerských bankomatoch vašej domovskej banky, aby ste sa vyhli vysokým poplatkom.

5.   Vyberajte iba toľko koľko miniete

Hotovosť vyberajte jednorazovo a iba v takom objeme, ktorý na dovolenke reálne miniete.

6.   Mať kreditnú platobnú kartu v zahraničí sa oplatí

Kreditné platobné karty sú vo väčšej miere akceptované predajcami v zahraničí, než debetné platobné karty. Kreditnú platobnú kartu je vhodné využívať na bezhotovostné transakcie (platby cez terminál alebo v online prostredí) a zároveň vám môže slúžiť aj ako garancia pri prenájme ubytovania alebo prenájme vozidla. Navyše, ak si ustrážite úverové obdobie, čo je zvyčajne 30 až 50 dní peňažné prostriedky využívate bezúročne. Banka platby realizované kreditnou platobnou kartou s výnimkou výberu hotovosti z bankomatu nespoplatňuje. Nikdy preto nevyberajte hotovosť z bankomatu prostredníctvom kreditnej platobnej karty, mohlo by vás to vyjsť draho.

7.   V zahraničí voľte prepočet bez konverzie

Najdôležitejšie pri samotnom výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je voliť výber bez konverzie. V tom prípade určuje kurz vaša domovská banka. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez terminál, kedy je dôležité zvoliť platbu  bez konverzie. Ak by ste si totižto zvolili opačnú možnosť t.j. platbu či výber s konverziou, v takom prípade kurz určuje zahraničná banka. Tento je zväčša nevýhodnejší pričom takáto transakcia môže byť spojená aj s poplatkom.

8.   Cudziu menu zameňte ešte pred odchodom z dovolenkovej destinácie

Ak vám zostala hotovosť v cudzej mene, je vhodnejšie ju zameniť za celosvetovo obchodovateľnú menu ešte v dovolenkovej destinácii, v ktorej sa nachádzate. Banky nedržia všetky meny, preto môžete mať po návrate z dovolenky problém s výmenou cudzej meny. Taktiež odporúčam si vždy preveriť, či vaša banka s danou cudzou menou obchoduje.

9.   Nezabudnite na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní platobného prostriedku

Pri výbere hotovosti z bankomatu je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá: prekryť klávesnicu pri zadávaní číselnej kombinácie PIN kódu, výber realizovať na frekventovaných a nie odľahlých miestach, vždy počkať kým bankomat vydá hotovosť, platobnú kartu a potvrdenie o výbere. Pri platení nespúšťajte platobnú kartu z dohľadu a nikdy ju nikomu neodovzdávajte.

10. Pri odcudzení alebo zneužití platobnej karty bezodkladne kontaktujte vašu banku a políciu

V prípade, že ste sa stali obeťou krádeže platobnej karty alebo ak došlo k jej zneužitiu, bezodkladne o tom upovedomte vašu banku, platobnú kartu zablokujte a podajte trestné oznámenie na polícií.