Chcete vedieť, ako sa môže zmeniť výška splátky hypotéky pri obnove úrokovej sadzby?

28/08/2023

Končí vám fixácia hypotéky a chcete vedieť, ako sa môže zmeniť výška splátky hypotéky pri obnove úrokovej sadzby? Obávate sa, že nebude vo vašich schopnostiach hypotéku splácať? O tom, aké máte možnosti riešenia situácie, informuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Končí vám fixácia hypotéky a vy sa obávate, či budete schopný splácať hypotekárne splátky pri obnove úrokovej sadzby? Môžete si to veľmi ľahko overiť. Slovenská banková asociácia na svojej webovej stránke ponúka prepočtovú kalkulačku aktuálnej výšky splátky hypotekárneho úveru pri zmene úroku. Je pomerne jednoduchá na použitie, pričom obsahuje vysvetlivky k jednotlivým v nej použitým pojmom. Do prepočtovej kalkulačky zadáte údaje o vašej hypotéke, ako zostatok hypotéky, to znamená časť úveru, ktorá vám ešte zostáva splatiť. Taktiež súčasnú úrokovú sadzbu hypotéky v percentuálnom vyjadrení, počet mesiacov do splatnosti a do refixácie hypotéky, ako aj predpokladanú novú výšku úrokovej sadzby v čase refixácie hypotekárneho úveru v percentuálnom vyjadrení. Novú výšku úrokovej sadzby viete získať z aktuálnych údajov o úrokových sadzbách zverejnených na webovej stránke tej ktorej banky,“ ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej zdôrazňuje, „Treba povedať, že ide o ilustratívny prepočet, nakoľko výsledok závisí od presného dátumu splátky v mesiaci a dátumu refixácie hypotéky. Zároveň je potrebné vziať tiež do úvahy, že jednotlivé banky môžu mať rozdielne bázy úročenia. Prepočtová kalkulačka nezahŕňa platbu poistného, ak má klient úver či samotnú nehnuteľnosť poistenú. Čo je však podstatné, prepočtová kalkulačka ilustruje pravdepodobný scenár v prípade navýšenia mesačnej splátky pri obnove úrokovej sadzby. Ak je vo výsledku po navýšení vašej mesačnej splátky splácanie hypotekárneho úveru v súlade s vašimi terajšími či budúcimi predpokladanými finančnými možnosťami, nie je potrebné podnikať žiadne ďalšie kroky. Avšak, ak navýšené splátky presahujú vaše súčasné či budúce predpokladané finančné možnosti, je potrebné o tom komunikovať s vašou bankou, ktorá vám úver poskytla a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Otázku platobnej neschopnosti je potrebné riešiť ešte v jej začiatkoch, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie.“

Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie doby splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátky, odklad splátok úveru, výrazne znížená splátka úveru alebo len úroky v prechodnom období či refinancovanie úveru. Akákoľvek zmena úverovej zmluvy podlieha súhlasu banky,uvádza S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková dodáva, „Ťaživú finančnú situáciu vám môže pomôcť preklenúť aj poistenie schopnosti splácať úver. Skontrolujte si preto, či nemáte pre tento prípad uzavreté poistenie. V prípade, že poistenie dojednané nemáte, je možné si ho dojednať aj pre existujúci úver.“

„Záverom zdôrazňujem, že pri neschopnosti splácať úver je podstatné včasné riešenie situácie. Pripodobním to. Keď ste chorý, zvyčajne zájdete k lekárovi. No a keď máte finančné ťažkosti so splácaním úveru, mala by vaša cesta k finančnému uzdraveniu viesť do banky, ktorá vám úver poskytla, a to za účelom hľadania možného riešenia vašej situácie. V zásade platí, že finančné ťažkosti so splácaním úveru je potrebné riešiť hneď v začiatku, aby sa podarilo nájsť čo najvhodnejšie možné riešenie. Netreba zabúdať na to, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší a možnosti riešenia situácie sú výrazne oklieštené,uzatvára S. Ďatelinková