Ani v predvianočnom období nezabúdajte na zásady bezpečného platenia

03/12/2020

Predvianočné obdobie je typické svojou atmosférou, ku ktorej už akosi neodmysliteľne patrí zhon. Snažíme sa všetko potrebné stihnúť ešte do Vianoc a najmä zabezpečiť nákupy vianočných darčekov pre svojich blízkych. Aj v tomto období vrcholiacej nákupnej horúčky je potrebné konať uvážlivo, a to nielen v rozhodovaní o nákupe darčekov, ale predovšetkým pri ich platení pretože nepozornosťou sa môžete ľahko pripraviť o peniaze.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v tomto smere uvádza, Tohtoročné nákupné správanie ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a spotrebitelia vo väčšej miere nakupujú na internete a využívajú ponuky e-shopov. Ak sa rozhodnete realizovať nákup darčekov v kamenných obchodoch, majte na pamäti, že väčšia koncentrácia ľudí v obchodoch predstavuje zvýšené riziko vreckových krádeží. Práve v tomto období je potrebné zvýšiť svoju obozretnosť pri platení a pokiaľ je to možné voliť platbu platobnou kartou. Zároveň je nevyhnutné dbať na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných zásad pri používaní platobnej karty. Platbe hotovosťou je výhodnejšie sa v tomto období vyhnúť a na účely drobných hotovostných nákupov nosiť v peňaženke iba minimálny obnos peňazí.“

Platba kartou je bezpečnejšia.

Platba platobnou kartou patrí k bezpečným platobným nástrojom. Okrem toho má aj množstvo iných výhod. Často sú k nej poskytované rôzne doplnkové služby ako napríklad poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty. Navyše mnohé banky poskytujú svojím klientom ku platobným kartám rôzne výhody, či už v podobe percenta z hodnoty nákupu alebo účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok.“ objasňuje S. Ďatelinková.

V tejto súvislosti S. Ďatelinková dopĺňa, Ďalšou veľkou výhodou je, že ak pri nákupe platíte platobnou kartou a natrafíte na nepoctivého obchodníka, ktorý vám tovar či služby nedodá alebo vám tieto dodá v rozpore s dohodnutými podmienkami, máte ako držiteľ platobnej karty nárok, domáhať sa vrátenia peňažných prostriedkov prostredníctvom služby chargeback – spätného zúčtovania platby.“

Aj keď je platba platobnou kartou bezpečným platobným prostriedkom, je nevyhnuté, aby jej držiteľ dôsledne dodržiaval bezpečnostné zásady banky pri používaní platobnej karty.

Medzi základné zásady používania platobnej karty patrí, pred potvrdením platby si vždy dôkladne skontrolovať výšku sumy uvedenú na platobnom termináli. PIN kód by ste mali zadávať tak, aby nebola viditeľná vami zadávaná číselná kombinácia. Ak si od vás obchodník pri platbe vyžiada platobnú kartu, nepúšťajte ju z ruky, ale požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu autorizujte. Ďalším dôležitým pravidlom je, chrániť PIN kód ku platobnej karte, nikde si ho nezapisovať, nikomu ho neoznamovať, to rovnako platí aj pre citlivé údaje o platobnej karte.“ zdôrazňuje S. Ďatelinková.

Čo sa týka bezpečného nakupovania v online prostredí tu S. Ďatelinková radí nasledovné, V prvom rade nakupujte u autorizovaného a dôveryhodného obchodníka. Dôveryhodnosť obchodníka si môžete overiť na základe verejne dostupných recenzií a doporučení od predošlých zákazníkov. Skutočnosť či internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu si môžete veľmi ľahko overiť v URL lište kliknutím na ikonu visiaceho zámku. Bezpečnú webovú stránku rozpoznáte tak, že táto začína v tvare https:// a nezabezpečená t.j. nešifrovaná začína v tvare http://. Dôveryhodnosť webovej stránky obchodníka si môžete tiež overiť na webovej stránke https://www.scamadviser.com. Serióznych slovenských internetových obchodníkov zase rozpoznáte podľa certifikátu SAEC. Ďalším nemenej podstatným pravidlom je, nákupy realizovať len zo zariadenia, ktoré je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov. To znamená, že má pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program.“

Pozor si treba dať aj na podvodníkov, ktorí sa snažia pod rôznymi zámienkami vylákať od svojich obetí dôveryhodné údaje. „V súčasnosti sa môžete stretnúť s pomerne sofistikovanými podvodnými aktivitami, tak s podvodnými e-mailovými správami, ktoré sa na prvý pohľad javia, že vám ich zasiela doručovateľská alebo poštová služba. Ďalšou formou sú telefonické útoky, prostredníctvom ktorých podvodníci kontaktujú svoje obete pod zámienkou vymysleného príbehu napríklad o zneužití vášho počítačového zariadenia. Na takéto podvodné aktivity nijako nereagujte. Je potrebné si uvedomiť, že banka citlivé údaje o platobnej karte či prístupové kódy do elektronického bankovníctva nikdy od svojich klientov, a to ani e-mailom ani telefonicky, nežiada. Ak očakávate doručenie zásielky preverte si oznámenie o doručovaní u svojho obchodníka. Rovnako tak neumožnite prístup neznámym osobám do vášho počítača.“ upozorňuje S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková zároveň ponúka aj návod na to, ako rozpoznať, že ide o podvodný e-mail, „Rozpoznať podvodný e-mail je pomerne jednoduché. V prvom rade skontrolujte adresu odosielateľa, tá zvyčajne obsahuje neobvyklé meno a priezvisko alebo skomoleninu názvu spoločnosti pod ktorej menom sa podvodníci vydávajú. V tomto prípade tiež môžete badať vynechané či zamenené písmenko alebo zmenenú príponu, napríklad, namiesto .sk .com. Podvodný e-mail je navyše typický svojou urgentnosťou, vyzýva obeť, aby do určeného času nejakým spôsobom konala. Obvykle je zasielaný v nezvyčajnú hodinu, napríklad, včasne ráno a zvyčajne obsahuje štylistické či gramatické chyby.“