Ako rozpoznať podvodnú komunikáciu

27/10/2021

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho nárastu podvodnej komunikácie pripravila JUDr. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie stručný návod na to, ako rozpoznať podvodnú formu e-mailovej a telefonickej komunikácie.

E-mailová komunikácia tzv. Phishing:

 • vzbudzuje dojem, že odosielateľom je  etablovaná a dôveryhodná inštitúcia napríklad  banka, pošta, finančná správa či doručovacia spoločnosť
 • adresa odosielateľa obvykle obsahuje neobvyklé meno a priezvisko alebo skomoleninu názvu spoločnosti, za ktorú sa útočník vydáva
 • obsahuje všeobecné oslovenie adresáta
 • obvykle vyzýva na nejaký úkon napríklad zaplatenie poplatku, či k neobvyklej aktivite napr. zrušenie platby, aktualizáciu údajov
 • je typický svojou urgentnosťou, naliehavosťou
 • text zvyčajne javí dojem strojového prekladu textu do slovenského jazyka, obsahuje nesprávne zvolené slová či v ňom absentujú interpunkčné znamienka, čo však nemusí platiť vždy nakoľko podvodníci sú čoraz sofistikovanejší a kvalita textov sa zlepšuje
 • obsahuje podvodný odkaz.

Telefonická komunikácia tzv. Vishing a Spoofing:

Vishing:

 • kontaktuje vás neznáme telefónne číslo
 • volajúci sa predstaví ako napr. zamestnanec medzinárodnej IT spoločnosti
 • zvyčajne komunikuje anglicky alebo slovensky
 • informuje vás, že máte zavírené počítačové zariadenie a ponúka vám v tomto smere pomoc
 • žiada vás, aby ste si nainštalovali softvér a umožnili mu vzdialený prístup k počítaču
 • pôsobí nátlakovo, miestami obviňujúco
 • požaduje od vás prístupové údaje do elektronického bankovníctva alebo údaje o platobnej karte.

Spoofing:

 • ide o prípady telefonických hovorov z podvrhnutých telefónnych čísel, ktoré zdanlivo vyzerajú ako čísla klientskeho centra vašej banky
 • volajúci obvykle komunikuje v slovenskom jazyku alebo cudzím prízvukom napríklad rusínskym
 • predstaví sa ako pracovník banky
 • pod falošnou zámienkou vás informuje napríklad o podozrivej platbe, či poskytnutí úveru alebo inej skutočnosti
 • snaží sa od vás vylákať údaje o platobnej karte alebo prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva či kódy z SMS správ.

„Ak ste sa už stali obeťou podvodu, je potrebné bezodkladne o tom upovedomiť vašu banku a požiadať o blokáciu účtu alebo platobnej karty. Súčasne je nevyhnutné podať trestné oznámenie na polícii. Rovnako tak je dôležité znemožniť akýkoľvek ďalší prístup podvodníkom do vášho počítača. Tým najúčinnejším spôsobom je reinštalácia celého systému a nastavenie jeho zabezpečenia nanovo.“ uzatvára Ďatelinková