Ako podať sťažnosť na poskytovateľa finančných služieb v inej krajine EHP

08/09/2017

Bankový ombudsman je členom celoeurópskej siete FIN-NET, ktorá pomáha spotrebiteľom riešiť cezhraniočné spory mimosúdnou cestou. Viac informácií klienti môžu nájsť na tejto stránke.