Ako nezruinovať rodinný rozpočet pre výpredaje?

15/12/2022

V polovici decembra sa obchodníci predháňajú v ponukách tovarov a služieb, začínajú sa predvianočné výpredaje a je z čoho vyberať. Návod na to, ako nakupovať hospodárne tak, aby ste neohrozili váš rodinný rozpočet ponúka JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Predvianočné výpredaje sľubujú neraz výrazné zľavy, no aj v tomto prípade treba byť opatrní a nepodľahnúť bezhlavému nakupovaniu. Nákupy je dôležité realizovať uvážlivo a porovnávať jednotlivé ponuky. Ideálne je naplánovať a spísať si, na čo sa pri výpredaji chcete zamerať a položiť si základnú otázku, či to potrebujete alebo chcete. Dôležité je stanoviť si finančný limit a tento neprekročiť. Myslite na to, že nákupy, a ani tie výpredajové, by nemali ohroziť váš rodinný rozpočet, ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej dodáva, Platí základné pravidlo, že nakupovať by ste mali iba do výšky vášho rozpočtu. Najprv si vyčleňte finančné prostriedky na rezervu a zabezpečenie vašich bežných výdavkov, a to tak, aby ste obdobie do najbližšej výplaty prečkali bez finančnej ujmy.

Na finančnú rezervu nesiahajte, má slúžiť na preklenutie nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad dlhodobá práceneschopnosť či strata zamestnania. Najmä v súčasnom období zvyšujúcej sa inflácie je obzvlášť dôležité dbať na vytváranie finančnej rezervy“, zdôrazňuje S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková uzatvára, V žiadnom prípade si na nákupy vo výpredaji nepožičiavajte. Úver je záväzok na dlhodobé obdobie a nemala by sa ním financovať krátkodobá spotreba. Navyše by sa vám nákupy mohli značne predražiť. Pri nakupovaní a obzvlášť pri platení buďte ostražití, chránite tým svoje peniaze.“