Aby vás láska nevyšla draho

09/07/2024

Dôveruj, ale preveruj. Pravidlo, ktoré platí dvojnásobne v komunikácii s neznámymi osobami v kyberpriestore. Na čo si dávať pozor a ako nenaletieť podvodníkom upozorňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

 „Pri komunikácii s neznámymi osobami v kyberpriestore buďte mimoriadne opatrní. Veľmi ľahko sa vám totižto môže stať, že natrafíte na podvodníka s láskou. Stretnúť sa s ním môžete na sociálnych sieťach, či v rámci internetových zoznamovacích portálov,“ ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Podvodníci s láskou sa zvyknú vydávať za lekárov, vojakov bojujúcich v misiách, ale aj všeobecne známe a populárne osoby, napríklad z kráľovského prostredia, hercov či spevákov. Ich cieľom je získať si postupne dôveru obete a následne od nej pod rôznymi falošnými zámienkami vymámiť finančné prostriedky. Zväčša prezentujú rôzne vymyslené informácie o svojom životnom príbehu a ťažkej ekonomickej, či ťaživej rodinnej situácii,“ uvádza S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková ďalej dopĺňa, „Pôsobia nátlakovo a premyslene. Preto sa nedajte oklamať. Ide o dobre organizovanú skupinu. Mali by ste vedieť, že akonáhle im poskytnete finančné prostriedky, dostávate sa do začarovaného kruhu ďalších požiadaviek o peniaze. Podvodníci často vylákajú od obete celoživotné úspory a výnimkou nie je ani situácia, kedy sa obeť neváha pre splnenie ďalších požiadaviek podvodníka o poskytnutie peňazí, aj zadlžiť.“

„Je potrebné si uvedomiť, že ak raz poukážete podvodníkovi peňažné prostriedky, dostať sa k nim po prevode je problematické. Väčšinou ide o zahraničné účty, kde sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané,“ zdôrazňuje S. Ďatelinková.

Ako sa predchádzať romantickej manipulácii v online priestore:

→ nepíšte si s neznámymi osobami a neposielajte im informácie spadajúce pod ochranu osobných údajov,

→ zvažujte, aké informácie o sebe na sociálnych sieťach a zoznamovacích fórach uvádzate,

→ neprevádzajte peňažné prostriedky neznámym osobám, neposkytujte im údaje o platobnej karte a ani prístupové kódy do elektronického bankovníctva,

→ neotvárajte linky zaslané neznámou osobou, ani prílohy pripojené k správe a neposkytujte ani vzdialený prístup do vášho počítača neznámym osobám,

→ overujte si poskytnuté informácie, a to, či fotografia alebo profil s vami komunikujúcej osoby už nebol použitý na iných stránkach,

→ pri kontakte s neznámymi osobami konajte uvážlivo, obozretnosť sa vyplatí a môže vás ochrániť pred zneužitím vašich osobných údajov a tiež pred vznikom prípadnej finančnej škody.