Oznámenie: Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

//Oznámenie: Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

Oznámenie: Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

2018-12-17T10:15:39+00:0017. dec. 2018|

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 11. decembra 2018 odsúhlasilo zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu SBA (SRS SBA) a s tým zmenu súvisiacich ustanovení stanov SBA. V súvislosti s touto zmenou prechádzajú niektoré povinnosti na Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA.

Týmto sa rozširujú pravidlá inštitútu o spory spotrebiteľov súvisiace s bankovými obchodmi voči všetkým bankám a pobočkám zahraničných bánk, ďalej o spory súvisiace s presunom účtov aj na niektoré právnické osoby a spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, a to spotrebiteľmi a poskytovateľmi platobných služieb.