Slovenská banková asociácia je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako subjekt alternatívneho riešenia sporov a na tento účel zriadila Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“), a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov transponujúcom smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ zo dňa 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Činnosť Inštitútu ARS SBA sa tiež riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

SBA je odo dňa 12. júla 2016 členom FIN NET, ktorá je medzinárodnou sieťou subjektov riešiacich spory mimosúdne, zmierlivo. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom platformy Riešenie sporov online.

O Inštitúte ARS SBA  

Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, neposkytuje právne ani iné poradenstvo a nie je príslušný na riešenie sporov vyplývajúcich z reklamácií prostredníctvom kartových spoločnosti tzv. chargeback (posúdenie/preskúmanie alebo akýkoľvek iný nárok vzťahujúci sa k reklamačnému konaniu kartovej spoločnosti).

Chcem podať návrh

Aktuality

Ako na zdražovanie

Zvyšujúca inflácia sa čoraz viac dotýka našich peňaženiek. Ako si nastaviť rodinný rozpočet s ohľadom na zdražovanie radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. „Zvyšujúca inflácia nás núti prehodnotiť naše [...]

Oznámenie

V dňoch 26.04.2022 až 28.04.2022 nebudú telefonické konzultácie vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu sporov poskytované. Z dôvodov bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu až do odvolania prijímame návrhy na začatie alternatívneho riešenia sporov vrátane ich doplnení výlučne v elektronickej [...]

Nenaleťte podvodníkom, vydávajú sa za banky

Podvodné útoky na klientov bánk neutíchajú ani v súčasnej napätej situácii vyvolanej vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ako prebieha podvodný útok a ako tomuto typu podvodu predchádzať objasňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej [...]