Oznámenie

05/02/2024

V dňoch 05.02.2024 až 07.02.2024 nebudú telefonické konzultácie vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu sporov poskytované. Návrhy na začatie alternatívneho riešenia sporov vrátane ich doplnení prijímame výlučne v elektronickej podobe. V nevyhnutných prípadoch potreby doručovania v listinnej podobe, prosíme, využite poštovú schránku, ktorá sa nachádza v budove Blumental offices, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, kde Inštitút alternatívneho riešenia sporov sídli (poštová schránka je umiestnená vo vonkajšom priestore budovy) alebo formu poštového doručenia na adresu: Blumental offices, Mýtna 48, 811 07 Bratislava.