V dňoch 22.06.2020 až 01.07.2020 nebudú telefonické ani osobné konzultácie vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu sporov poskytované.