V dňoch 23.12.2019 až 08.01.2020 nebudú telefonické ani osobné konzultácie vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu sporov poskytované.