Náš tím 2018-07-01T16:05:50+00:00

Náš tím

Jana Polákováprávnička
Vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnava a od konca roka 2015 pôsobí ako právnička v Kancelárii bankového ombudsmana.

Funkčné obdobie: neobmedzné

Sylvia Ďatelinkováprávnik
Vyštudovala Paneurópsku vysokú školu práva, ktorú ukončila v júni roku 2012, pričom od septembra roku 2012 pôsobila na pozícii advokátskeho koncipienta v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa špecializovala prevažne na oblasť spotrebiteľského práva a sporovú agendu v rámci ktorej viedla právne zastúpenia pre významných klientov v rôznych oblastiach práva. Od júna roku 2017 pôsobí ako právnik Slovenskej bankovej asociácie poverený vedením alternatívneho riešenia sporov.

Funkčné obdobie: neobmedzné