Náš tím

Sylvia Ďatelinkováprávnik
Vyštudovala Paneurópsku vysokú školu práva, ktorú ukončila v júni roku 2012, pričom od septembra roku 2012 pôsobila na pozícii advokátskeho koncipienta v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa špecializovala prevažne na oblasť spotrebiteľského práva a sporovú agendu v rámci ktorej viedla právne zastúpenia pre významných klientov v rôznych oblastiach práva. Od júna roku 2017 pôsobí ako právnik Slovenskej bankovej asociácie poverený vedením alternatívneho riešenia sporov.

Funkčné obdobie: neobmedzené

Mária Brezovskáprávnik

Funkčné obdobie: neobmedzené